کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

با توجه به انتهای سال تحصیلی و فرا رسیدن فصل امتحانات به جهت تسهیل امر همکاران در زمینه طراحی و انتشار سوالات امتحانی کارگاه رفع موانع در تایپ سوالات و نیز کارگاه تولید محتوای الکترونیکی در دبستان شهید غیور اصلی برگزار گردید...

/ 0 نظر / 33 بازدید