جزوه

باسلام.

دانشجویان.عزیز.

جهت.استفاده.بیشترشماعزیزان.جزوه.هاومطالب.بیان.شده.درکلاس.توسط.

اساتیدرادراینجا.برای.شمادرج.کرده.ام

باکلیک.برروی.هرکدام.آنرادانلودکنید.....


مجموعه.سوالات.تاریخ.معاصر...استادروشن.بخت

 

مطالب.جغرافیای.عمومی.....استادبیداردل

 

مطالب.فلسفه.تعلیم.وتربیت....استادتبریزی

 

مطالب.اندیشه.های.نودرجغرافیا.....استادبابلی

 

---------------------------------------

باآرزوی.موفقیت.برای..همه.شماعزیزان

علی.سواری

/ 0 نظر / 46 بازدید